Transformerend leiderschap

Persoonlijk vind ik dat we in een opwindende tijd leven waarin tal van gelegenheden zijn om op een vernieuwende wijze als christenen met elkaar om te gaan. Verzuiling neemt af, oude vormen van kerk zijn voldoen niet meer en de zinnen worden geprikkeld op zo’n wijze invulling te geven aan geloven dat er relevantie ontstaat tussen kerkvorm en geloven.

 Er zijn tal van mensen die geloven, maar geen uitdaging vinden bij elkaar te komen om onderling geloof te beleven. Ik kom er vele tegen en achter elkaar zijn het hartelijk gelovige mensen die verlangen naar levende vormen, maar deze naar hun mening niet vinden. Uitdagend nietwaar?

Er zijn tal van factoren die een rol spelen waarom dit zo is gekomen en de wijze waarop je hier mee omgaat.

Een belangrijke factor is leiderschap. Deze tijd vraagt om transformerend leiderschap. Transformerend leiderschap is in staat de kerk, het lichaam van Christus, de gelovigen te leiden naar een nieuwe positie.

 LEIDEN NAAR EEN NIEUWE POSITIE  

Voor velen heeft de oude vorm van leiderschap afgedaan omdat er ongeloofwaardigheid is ontstaan door de wijze waarop leiderschap is ingevuld. Enkelen die bepalen hoe de meerderheid zijn/haar geloof dient te beleven heeft voor velen geen waarde meer. Ook is gebleken dat het leiderschap in de kerk zelf net zo kwetsbaar was als de gelovige zonder positie van leiderschap. Autoritair gedrag, niet transparant zijn, vallen voor geld, seks en macht, incompetentie, vastgeroest zijn in menselijke tradities meer dan openheid voor Gods leiding, etc. Mede als gevolg daarvan is er een tendens ontstaan dat er geen leiderschap nodig is omdat iedereen zijn eigen leider is. God leidt immers de individuele gelovige in het leven. Deze laatste opvatting is een maatschappelijke ontwikkeling die veel opgang doet. Sowieso heeft de kerk in algemene zin de afgelopen eeuwen de maatschappelijke ontwikkeling gevolgd.

 ZAL DE KERK LEVEN?

Het hoofd van de kerk is Jezus de Messias. Hij heeft destijds gezegd dat de kerk niet overweldigd zal worden. Dit zal dus ook niet gebeuren. Nu gebruikt God telkens weer mensen om de kerk te leiden naar een nieuwe positie. Dit worden bedieningen genoemd. Deze bedieningen zijn gaven van God aan de kerk. De leider is dus eigenlijk een gave van God. Zelf hebben deze mensen de gaven om te leiden van God ontvangen. Deze gaven kunnen zeer krachtig transformerend uitwerken als de mensen die deze gave hebben ontvangen voldoen aan een aantal kwalificaties.

 Heel bijzonder is het gegeven dat Jezus nogal verschillende karakters gebruikt die door verschillende bedieningen samenhangend input geven aan de mensen.

Dit kan al heel snel tot onenigheid leiden tussen de leiders onderling. Dit is dan ook al vaak gebeurd. De vrucht van deze scheidingen en onenigheid is dan ook in ieder geval dat de samenhang verdwijnt. Daarmee wordt de input van de leider eenzijdig. Jezus heeft bijzonder concrete ideeën over de plek en manier van functioneren van goed leiderschap. De komende blogs wil ik hier graag over schrijven. Daarbij ben ik benieuwd naar de ideeën van anderen.

 KWALIFICATIES VAN TRANSFORMEREND LEIDERSCHAP 

Terugkerend naar de kwalificaties van transformerend leiderschap. Veel leiders ervaren dat ze een roeping hebben van God en geven naar hun beste kunnen inzet om dat wat op hun hart is of waar ze zich voor geroepen ervaren te volbrengen. Dit is deel van de gave. Deze gave dient slechts een doel:

De kerk in staat stellen zichzelf op te bouwen in de liefde en vanuit de liefde met kracht invloed te hebben op de maatschappij. De kerk is namelijk bedoeld als vernieuwend instrument voor de maatschappij.

 DE GROOTSTE TRANSFORMERENDE INVLOED GAAT UIT VAN DIE LEIDERS DIE:1)  DE GAVEN VAN GOD HEBBEN ONTVANGEN 2)  WETEN WELKE GAVEN ZE HEBBEN ONTVANGEN 3) DE GAVEN ALLEREERST HUN EIGEN PERSOONLIJKHEID KUNNEN LATEN BEINVLOEDEN

Deze derde fase is cruciaal en zeer ondergewaardeerd. Vaak is onkunde, angst of onwetendheid daar debet aan. Omdat je een gave hebt ontvangen heb je met die gave ook onmiddellijk invloed. Omdat je invloed hebt ligt de focus op de daden van leiderschap in plaats van op het zijn van een leider.   Als de focus ligt op de daden is er onvoldoende aandacht voor de plannen die God heeft over een transformerende kerk. De leider komt centraal te staan en bij het wegvallen van de leider verdwijnt de transformatie in de kerk. Zowel de kracht van de transformatie als de tijdsduur van de transformatie wordt beperkt.

 ALS DE LEIDER OP EEN ANDERE WIJZE LEERT TE DENKEN OVER HET BELANG VAN DE EIGEN TRANSFORMATIE GAAT DE DEUR WIJDER OPEN VOOR BOVENNATUURLIJKE INVLOED EN VRUCHT

De mens kan de mens bereiken met de spankracht van het natuurlijke. De getransformeerde leider heeft een transformerende invloed op natuurlijk en bovennatuurlijk gebied.

Leiden is Lev hebben!

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.